Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Dariaus ir Girėno g. 12,

Upyna, Šilalės r.,

LT - 75246

Įmonės kodas: 190330372

Tel: (8 449) 46 634

Faks.: (8 449) 46 638

El. paštas:

rastine@upyna.silale.lm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Paieška svetainėje

Kontaktuokime

Raštinės darbo laikas

Darbo dienomis 8.00-16.30

Pietų pertrauka 12.00-12.30

 

Čia galite parašyti klausimus, pastabas, pasiūlymus mokyklai

Dalyvaujame projektuose

2015-09-28
Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla
 
Aplinka. Ten, kur susibėga keturi keliai, ant kalno, pačiame Upynos miestelio viduryje, stovi Upynos Stasio Girėno mokykla. O keliai į mokyklą veda mokinius iš gražiausių, žinomiausių istorinių vietų: Garsiojo Baublio, Lingių piliakalnio, dar menančio kovas su Ordinu, drąsaus lakūno, Atlanto nugalėtojo St. Girėno tėviškės ir vaizdingų Tauragės apylinkių. Garsios ir turtingos apylinkės savo praeitimi. Darbštūs ir tvarkingi šio krašto žmonės palydi savo vaikus į Upynos mokyklą tam, kad šie išmoktų mylėti gimtųjų vietų istoriją, o savo mokslu ir darbais garsintų visą Lietuvą.
 
Istorija. Spaudos draudimo metais Upynos vaikus skaityti ir rašyti mokė daraktorius Vincentas Bružas (1852 - 1920), siuvėja Julija Lukošiūtė.
1911 m. Upynoje atidaryta pirmoji pradžios mokykla, pirmasis mokytojas - Bronius Misevičius. Pamokos vyko rusų kalba.
1918 m. pradėjo veikti lietuviška pradžios mokykla.
Nuo 1926 m. mokykloje dirbęs mokytojas Antanas Šlapikas didelį dėmesį skyrė lietuvių kalbai, istorijai. Reiklus pedagogas švietė Upynos krašto žmones, jaunuosius ūkininkus, skaitė paskaitas ūkininkavimo, kultūros klausimais.
1949 m. pradėjo veikti 5 klasė.
1955 m. atidaryta 8 klasė. Mokykla tapo vidurine.
1959 m. išleista pirmoji abiturientų laida.
Iki 1965 m. pamokos vyko septyniuose Upynos miestelio pastatuose.
Vadovaujant direktoriui Adolfui Pužauskui, 1965 m. gruodžio mėn. 29 d. atidaryta dabartinė mokykla.
Nuo 1974 - 1975 m. m. mokykla, pirmoji rajone, perėjo prie kabinetinės mokymo sistemos. Vadovaujant direktorei Rožei Žulkutei buvo sutvarkyta mokyklos aplinka, įrengti gėlynai, sporto aikštynai ir kt. Tuo metu suaktyvėjo kultūrinis mokyklos gyvenimas. Buvo organizuojami susitikimai su žymiais rašytojais, aktoriais. Daug metų aktyviai veikė lietuvių kalbos mokytojo Motiejaus Martišiaus vadovaujamas literatų būrelis.
1978 m. mokykloje buvo suburtas mokytojų etnografinis ansamblis, kuris dalyvavo respublikiniuose televizijos konkursuose.
Lietuvių kalbos mokytojos Vaidilutės Jončaitės vadovaujamas mokinių etnografinis ansamblis "Kukutis" ir dramos būrelis 1981 - 1997 m. atstovavo mokyklai rajoninėse, zoninėse ir respublikinėse apžiūrose, kur laimėdavo prizines vietas.
1988 m. mokinių tercetas, vadovaujamas muzikos mokytojo Romo Dargio, tapo respublikinio konkurso "Dainų dainelė" laureatais.
2008 m. mokyklai suteiktas lakūno, Atlanto nugalėtojo Stasio Girėno vardas.
2015 m. mokykla reorganizuota į pagrindinę ir atidarytas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos vidurinio ugdymo skyrius.
 
Direktoriai:
1949 - 1951 m. - Vincas Urbonas
1951 - 1958 m. - Pranas Radavičius
1958 - 1960 m. - Algirdas Urbonavičius
1960 - 1963 m. - Algirdas Mieldažis 
1963 - 1965 m. - Antanas Paulauskas
1965 - 1970 m. - Adolfas Pužauskas
1970 - 1972 m. - Petras Upermonas
1972 - 1982 m. - Rožė Žulkutė
Nuo 1982 m. - Rimantas Užumeckas
 
Misija. Šilalės rajono Upynos Stasio Girėno mokykla teikia Šilalės ir Tauragės rajonų mokiniams kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ir sudaro palankias sąlygas visapusiškam mokinių ugdymui, jų iniciatyvos, saviraiškos ir kūrybiškumo plėtotei.
 
Vizija. Demokratiška, atvira visuomenei, partnerystės principu pagrįsta vidurinė mokykla, teikianti priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrinanti aukštą ugdytinių pasiekimų moksle lygį, gebanti įtakoti sociokultūrinę aplinką. Mokyklos pedagogai – tobulėjančios, atsinaujinančios, bendrauti ir bendradarbiauti gebančios, pilietiškai sąmoningos, mokyti ir mokytis pasirengusios asmenybės.
 
Šūkis. Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai. (Žanas Žakas Ruso)

Pamokų laikas

  1. 8.30 - 9.15
  2. 9.25 - 10.10
  3. 10.20 - 11.05
  4. 11.35 - 12.20
  5. 12.35 - 13.20
  6. 13.25 - 14.10